ייעוץ בניהול חשיפות מטבע

ייעוץ בניהול חשיפות מטבע

מהן הגנות מטבע? הגנות מטבע אלו פעולות פיננסיות, פרטיות או עסקיות, שמטרתן להגן על נכסים פיננסיים ותזרימי מזומנים מפני הפסדים העלולים להיגרם כתוצאה מתנודתיות בין שערי חליפין של מטבעות שונים (חשיפות מטבע).

ניהול חשיפת מטבע
 • מטרת ההגנות היא צמצום או ביטול הסיכון שיכול להיגרם כתוצאה מתנודתיות לא צפויה בשווי בשל החשיפה לשינויים בשערי החליפין.

  פעולת הגנות המטבע הינה חלק מעולם ניהול הסיכונים הפיננסיים כמו גם ניהול סיכוני ריבית וניהול סיכוני אשראי.

  במציאות הגלובאלית, בה חברות ויחידים פועלים במדינות שונות ובמטבעות שונים, בהכרח נוצרת חשיפה לסיכון הנובע מתנודתיות בלתי צפויה שבין המטבעות.

  הכלים לגידור חשיפות מטבע

  1. הגנה טבעית- שמירה על סכומי התחייבויות זהים לסכומי הנכסים שיש לנו במטבע מסוים. במצב כזה כל שינוי בשערי החליפין יביא לשינוי זהה בערך הנכסים וגם בערך ההתחייבויות וישאיר אותנו אדישים לסיכון.

  2. עסקאות עתידיות (forward) – חוזים עתידיים המאפשרים קיבוע שער חליפין לעתיד.

  3. עסקאות אופציה – נגזרים פיננסיים המאפשרים מגוון רחב מאוד של אפשרויות פעולה לגידור החשיפה.

  התקשרו עוד היום לבחינת העסקה הפיננסית והחשיפה שלכם, ונתכנן עבורכם את ההגנות המתבקשות!

לקביעת פגישת ייעוץ

מאמרים נוספים בתחומי התכנון הפיננסי

דילוג לתוכן