ייעוץ בניהול חשיפות מטבע

אם אתם חשופים לשינויים בשערי החליפין, הגנות מטבע נכונות יאפשרו לכם להפחית את הסיכון להפסד כספי. למדו כאן על פתרונות הגידור שעומדים לרשותכם.
ייעוץ בניהול חשיפות מטבע

לקביעת פגישת ייעוץ

הגנות המטבע הינה חלק מעולם ניהול הסיכונים הפיננסיים. חשיפה לשינויים בשערי חליפין עלולה להסתיים בהפסד כספי לא מבוטל. הגנות מטבע יסייעו לכם לצמצם או לבטל את הסיכון שעלול להיגרם לכם עקב תנודה משמעותית במטבע מסוים.

קראו עוד על מהן הגנות מטבע ומהם הכלים העומדים לרשותכם לגידור.

לשם דוגמא, אדם אשר התחייב לרכוש נכס בדולרים (בארץ או בחו”ל) בעוד חצי שנה. כספיו כיום משוקעים בשקלים. נוצר עבורו מצב של חשיפה מטבעית היוצרת פוטנציאל לרווח או הפסד כתוצאה מתנודתיות (פיחות או ייסוף) שעלולה להיווצר בין הדולר והשקל במועד העסקה.

באם שער הדולר יעלה, בבואו להמיר את השקלים לדולרים בעוד חצי שנה כדי לבצע את הרכישה, הוא יפסיד כי יצטרך לשלם יותר שקלים עבור אותה כמות דולרים. באם שער הדולר ירד, הוא כמובן ירוויח.

בפני אדם זה עומדות שלוש אופציות: להיות בחשיפה מלאה ולא לגדר כלל את הסיכון, לבטל כלל את הסיכון ע”י גידור מלא (הגנה מלאה), ולבצע גידור חלקי – הגנה חלקית של הסיכון.

אחד מיתרונות הגידור באמצעות אופציה על פני כל צורת גידור אחרת, היא הגבלת ההפסד המקסימאלי כתוצאה מהגידור. משקיע יודע מהי עלות הפרמיה של האופציה כבר בתחילת חיי האופציה, ובנוסף יודע כי זהו ההפסד המקסימאלי שיוכל לספוג. בזמן קניית האופציה אין פגיעה ברווח של ההשקעה מלבד תשלום חד פעמי בגובה הפרמיה.

בכל מקרה, וללא קשר למכשיר הפיננסי בו משתמשים, חשוב להבין שפעולת גידור היא משמעותית ויכולה להיות בעלת ערך רב. חשיבות הגידור גבוהה ועלולה מנוע כאבי ראש מיותרים שעלולים לנבוע מהתחזקות השקל כנגד האירו או הדולר. היא פועלת בעצם כמו ביטוח המקנה לכם שקט נפשי.

 

הבלוג הכלכלי

לפניכם סדרת מאמרים בתחומים שונים