היוון קצבאות בפרישה

נכון לשנת 2014, גיל הפרישה בישראל עומד על 62 לנשים ו-67 לגברים. בהתחשב בעובדה שתוחלת החיים הממוצעת במדינה היא כ-85 שנה לנשים וכ-80 שנה לגברים, אדם בישראל חי כ-15 שנים לאחר יציאתו לגמלאות. מדובר על תקופת זמן משמעותית אשר טומנת בחובה גם אתגרים כלכליים. בין השאר משום שלאחר הפרישה פרנסתו של הגמלאי מבוססת בעיקר על חסכונות וקצבאות.
היוון קצבאות בפרישה

לקביעת פגישת ייעוץ

כמו כן, לכך יש להוסיף פרמטרים חדשים אשר מצטרפים למשוואה הפיננסית עם היציאה לגמלאות. לדוגמה, נסיבות בריאותיות, רצון לסייע מבחינה כלכלית לדור ההמשך, שאיפה להגשים חלומות ישנים, רצון לפרוע חובות לגופים מסוימים וכדומה.

שילוב זה, בין שינוי מהותי ברמת ההכנסה מכאן, לבין שינוי בסגנון (ונסיבות) החיים מכאן, מהלך על התפר הדק שבין הזדמנות לסיכון. אי לכך, גמלאים אשר אינם עורכים תכנון פיננסי לפרישה עלולים למצוא עצמם בסיטואציה לא קלה. ואכן, רבים מהם מנסים למצוא את דרך המלך אשר תאפשר להם מצד אחד ליהנות מחייהם לאחר הפרישה (ולאחר עמל ויזע של עשרות שנים בעבודה קשה), ומצד שני לסייע לבני הדור השני והשלישי מתוך מחויבות משפחתית, הורית, רגשית ומוסרית.

יועצים רבים מגדירים את התכנון הפיננסי לאחר הפרישה כ”חישוב מסלול מחדש”. דהיינו, זהו הזמן הנכון ביותר לערוך הערכות כלכליות מדודות, המתחקות אחר מצבו הפיננסי של הגמלאי ובני משפחתו. כמו כן, במסגרת תכנון פיננסי בפרישה, ניתן לעיתים למצוא גם מקורות הכנסה נוספים אשר יענו על צרכים ספציפיים. למשל, גמלאים רבים נתקלים במונח היוון קצבאות.

היוון קצבאות, מה זה אומר בעצם?

אחת ההכנסות החשובות ביותר של אדם עם פרישתו היא קרן הפנסיה שלו. מדובר על חיסכון אשר מופקד במשך שנים על ידי העובד ומעסיקו, ומצטבר לכדי סכום משמעותי. עם זאת, פנסיה איננה משולמת ב”מכה אחת”. עם יציאתו של אדם לפרישה, הוא מקבל את הפנסיה במנות קצובות בכל חודש. היוון קצבאות בפרישה הוא למעשה מהלך אשר במסגרתו הגמלאי מבקש לפדות סכום כסף משמעותי מקרן הפנסיה בפעם אחת, על חשבון קצבתו החודשית. חשוב להדגיש, המונח היוון קצבאות יכול להתייחס גם לחסכונות ופרמטרים נוספים אך ברשימה קצרה זו נבחן אותו לגבי קרנות פנסיה.

כיום, החוק בישראל איננו מתיר פדיון מלא של החיסכון הפנסיוני במסגרת היוון קצבאות בפרישה. קרי, הסכום המהוון מוגבל בשיעורו ובתקופתו. קרנות הפנסיה מאפשרות לפדות רק אחוז מסוים מהסכום, ולהפחית את הקצבה החודשית לתקופה מוגבלת בזמן. זאת, בכדי למנוע מצב שבו גמלאים יפדו את מלוא חסכונותיהם, יכלו אותם במהירות, ויגיעו למצוקה כלכלית.

לאחר שהגמלאי פונה להליך של היוון קצבאות, כנגד הסכום המהוון הוא מקבל קצבה מופחתת במשך תקופה הקרויה “תקופת ההיוון”. מטרתם של חישובי ההיוון הינה לייצר שקילות מסוימת בין הסכומים אשר ינוכו מקצבתו של הגמלאי בתקופת ההיוון, לבין הסכום שיתקבל לאלתר.

למי מתאים היוון קצבאות בפרישה וממה צריך להיזהר?

כאשר אנו בוחנים את שאלת הכדאיות אשר עומדת מאחורי היוון קצבאות בפרישה, חשוב להדגיש שיש לבחון כל מקרה לגופו. ראשית, קרנות הפנסיה בישראל אינן זהות זו לזו. למשל, היוון פנסיה תקציבית (המאפיינת לדוגמה עובדי מדינה או עובדי חברת החשמל) איננו זהה למהלך של היוון קרן פנסיה פרטית והדברים ברורים. אי לכך, בעת בחינת היוון פנסיה בפרישה, חשוב שהעמית יכיר היטב את קרן הפנסיה שלו על כל סעיפיה הקטנים והנסתרים. בנוסף, יש לזכור כי היוון פנסיה טומן בחובו לעיתים גם תשלום קנסות ומיסים אשר עלולים לפגוע משמעותית בכדאיות המהלך.

במילים פשוטות, כאשר אתם שוקלים היוון קצבת פנסיה בפרישה, מומלץ לפנות לאיש מקצוע אשר יודע להעריך היטב את המשמעויות הפיננסיות המקופלות בהחלטה. זכרו גם כי גמלאים רבים לאחר גיל פרישה אינם מודעים לכך שיש לפניהם עוד תקופת חיים שיכולה להיות בת 20 שנים ויותר. ואכן, בדומה לכל תכנון פיננסי, בעת היוון קצבאות חשוב להתייחס לסוגיות צופות פני העתיד (ולא רק לעניינים פיננסיים רגעיים). יש להתחקות בצורה מקצועית אחר הכנסותיו של הגמלאי מנכסים אחרים אשר אינם קשורים לקרן הפנסיה כגון קצבת זקנה מביטוח לאומי, נכסי מקרקעין מניבים, חסכונות באפיקים אחרים וכדומה. רק לאחר חישוב מדוקדק של כל הפרמטרים הרלבנטיים, ניתן לקבל החלטה מושכלת בנוגע להיוון קצבאות.

הבלוג הכלכלי

לפניכם סדרת מאמרים בתחומים שונים