הרפורמה בפנסיה שאתם חייבים להכיר

שוק הפנסיה בישראל מוחזק כידוע על ידי חמישה שחקנים מובילים וסובל ממידה לא קטנה של ריכוזיות. הריכוזיות הזו יצרה כשל שוק שהמדינה מנסה להתמודד עמו במספר דרכים. בין השאר הוטמעו בשוק הפנסיה מספר רפורמות משמעותיות בשנים האחרונות. ראשונה ומפורסמת מכולן היא "רפורמת בכר", רפורמה אשר הפרידה מהבנקים את קרנות הפנסיה והחיסכון. המהלך הביא לירידה קבועה בדמי הניהול בקרנות. כעת, רפורמה חדשה שמוביל שר האוצר, משה כחלון, עתידה להוזיל את דמי הניהול פעם נוספת. במקביל, כך מקווים באוצר, לשפר את התחרות ואת איכות השירות בשוק החיסכון הפנסיוני.
הרפורמה בפנסיה שאתם חייבים להכיר

לקביעת פגישת ייעוץ

פנסיה ברירת מחדל

המהלך עבר למרות התנגדותם של מעסיקים וחברות ביטוח וכולל הכרזה על שתי קרנות פנסיה כברירת מחדל. הקרנות שנבחרו הן הלמן אלדובי ומיטב דש. קרנות המציעות לחוסכים דמי ניהול נמוכים משמעותית מדמי הניהול הנהוגים כיום בשוק. מצטרפים חדשים לקרנות הפנסיה הללו ייהנו מהתנאים המטיבים למשך תקופה של 10 שנים.
דמי הניהול בקרן הפנסיה של מיטב דש יעמדו על 1.31% מההפקדות החודשיות ו-0.01% מהצבירה בקרן. בהלמן אלדובי ייגבו דמי ניהול בשיעור של 1.49% מההפקדות החודשיות ו-0.001% מהצבירה. למען ההשוואה בלבד, הממוצע בשוק החיסכון הפנסיוני עומד כיום על כ-3.17% מההפקדות החודשיות ו-0.28% מהצבירה (נתוני 2015).

האם החלשים יפסיקו לסבסד את החזקים?

המטרה שעומדת מאחורי התוכנית של האוצר היא להביא לכך שהחוסכים החלשים יפסיקו לממן את החוסכים החזקים. המצב בשוק החיסכון הפנסיוני כיום הוא שכ-750,000 עובדים משלמים את דמי הניהול המרביים (שיכולים להסתכם בכ-33% מהחיסכון הכולל) בעוד העובדים המאוגדים (כמו עובדי חברת החשמל לדוגמה) מפעילים לחץ על קרנות הפנסיה וזוכים לדמי ניהול נמוכים בהרבה.
היות שכספי הפנסיה בקרנות תלויים בדמי הניהול שנגבים מכל מצבת החוסכים, ללא קשר לגובה דמי הניהול שמשולמים על ידי כל חוסך בנפרד, נוצרה סיטואציה שבה חוסכים חלשים מממנים את החזקים. יצירת קרנות ברירת מחדל כמו שמבקש לעשות כחלון יכולה לפתור את הבעיה.
מומחים מעריכים שקרנות ברירת המחדל יפחיתו את דמי הניהול עד כדי הגדלת קצבת הפרישה של עובדים רבים במאות שקלים בכל חודש. במשרד האוצר טוענים שהמהלך יגדיל את קצבתו של שכיר המשלם דמי ניהול מקסימליים בכ-18%. כך או אחרת, זוהי הזדמנות לעשות תכנון פיננסי כולל, לבדוק מה יש ומה נכון לעשות לאור הרפורמה החדשה.

מתי ואיך זה קורה?

על פי הרפורמה המדוברת המעסיקים והעובדים במשק יוכלו להפקיד את הכספים לקרנות ברירת המחדל החל מנובמבר השנה (2016). זאת בהתאם לדמי הניהול הנמוכים אשר נקבעו. תקופת הפעילות תימשך שנתיים ובסופה יתבצע הליך בחירה מעודכן של קרנות לברירת מחדל.
העובדים שיוכלו להצטרף לקרנות הפנסיה הללו הם עובדים אשר לא בחרו במוצר פנסיוני בעת הצטרפותם למקום עבודה (וזאת לאחר שניתנה להם ההזדמנות לבחור). מעסיק שיהיה מעוניין לבחור לעובדיו קרן פנסיה אחרת יצטרך לעשות זאת בהתאם למכרז תחרותי על פי הוראות שהותוו על ידי הממונה על שוק ההון.
שר האוצר ציין כי הרפורמה היא מהפכה של ממש שכן זוהי הפעם הראשונה שבה עובדים לא מאוגדים ייהנו מתנאים מצוינים בחיסכון הפנסיוני. חיסכון שיגדיל משמעותית את קצבת הפרישה שלהם. השר אף הגדיל לעשות וקרא לעובדים "דאגו לעתידכם והצטרפו לקרנות הזוכות".

פנסיה ברירת מחדל

המהלך עבר למרות התנגדותם של מעסיקים וחברות ביטוח וכולל הכרזה על שתי קרנות פנסיה כברירת מחדל. הקרנות שנבחרו הן הלמן אלדובי ומיטב דש. קרנות המציעות לחוסכים דמי ניהול נמוכים משמעותית מדמי הניהול הנהוגים כיום בשוק. מצטרפים חדשים לקרנות הפנסיה הללו ייהנו מהתנאים המטיבים למשך תקופה של 10 שנים.

דמי הניהול בקרן הפנסיה של מיטב דש יעמדו על 1.31% מההפקדות החודשיות ו-0.01% מהצבירה בקרן. בהלמן אלדובי ייגבו דמי ניהול בשיעור של 1.49% מההפקדות החודשיות ו-0.001% מהצבירה. למען ההשוואה בלבד, הממוצע בשוק החיסכון הפנסיוני עומד כיום על כ-3.17% מההפקדות החודשיות ו-0.28% מהצבירה (נתוני 2015).

האם החלשים יפסיקו לסבסד את החזקים?

המטרה שעומדת מאחורי התוכנית של האוצר היא להביא לכך שהחוסכים החלשים יפסיקו לממן את החוסכים החזקים. המצב בשוק החיסכון הפנסיוני כיום הוא שכ-750,000 עובדים משלמים את דמי הניהול המרביים (שיכולים להסתכם בכ-33% מהחיסכון הכולל) בעוד העובדים המאוגדים (כמו עובדי חברת החשמל לדוגמה) מפעילים לחץ על קרנות הפנסיה וזוכים לדמי ניהול נמוכים בהרבה.

היות שכספי הפנסיה בקרנות תלויים בדמי הניהול שנגבים מכל מצבת החוסכים, ללא קשר לגובה דמי הניהול שמשולמים על ידי כל חוסך בנפרד, נוצרה סיטואציה שבה חוסכים חלשים מממנים את החזקים. יצירת קרנות ברירת מחדל כמו שמבקש לעשות כחלון יכולה לפתור את הבעיה.

מומחים מעריכים שקרנות ברירת המחדל יפחיתו את דמי הניהול עד כדי הגדלת קצבת הפרישה של עובדים רבים במאות שקלים בכל חודש. במשרד האוצר טוענים שהמהלך יגדיל את קצבתו של שכיר המשלם דמי ניהול מקסימליים בכ-18%. כך או אחרת, זוהי הזדמנות לעשות תכנון פיננסי כולל, לבדוק מה יש ומה נכון לעשות לאור הרפורמה החדשה.

מתי ואיך זה קורה?

על פי הרפורמה המדוברת המעסיקים והעובדים במשק יוכלו להפקיד את הכספים לקרנות ברירת המחדל החל מנובמבר השנה (2016). זאת בהתאם לדמי הניהול הנמוכים אשר נקבעו. תקופת הפעילות תימשך שנתיים ובסופה יתבצע הליך בחירה מעודכן של קרנות לברירת מחדל.

העובדים שיוכלו להצטרף לקרנות הפנסיה הללו הם עובדים אשר לא בחרו במוצר פנסיוני בעת הצטרפותם למקום עבודה (וזאת לאחר שניתנה להם ההזדמנות לבחור). מעסיק שיהיה מעוניין לבחור לעובדיו קרן פנסיה אחרת יצטרך לעשות זאת בהתאם למכרז תחרותי על פי הוראות שהותוו על ידי הממונה על שוק ההון.

שר האוצר ציין כי הרפורמה היא מהפכה של ממש שכן זוהי הפעם הראשונה שבה עובדים לא מאוגדים ייהנו מתנאים מצוינים בחיסכון הפנסיוני. חיסכון שיגדיל משמעותית את קצבת הפרישה שלהם. השר אף הגדיל לעשות וקרא לעובדים "דאגו לעתידכם והצטרפו לקרנות הזוכות".

הבלוג הכלכלי

לפניכם סדרת מאמרים בתחומים שונים