קופות הגמל כאפיק חסכון

אחד הכלים לחסכון לטווח הבינוני/הארוך היא השקעה בקרן השתלמות/קופת גמל. עד שנת 2008 רבים חסכו בכלי הזה לעצמם או לילדיהם. בשנת 2008 אחרי ועדת בכר נקבע כי כל הכספים אשר מופקדים בקופות הגמל (לא בקרנות ההשתלמות ) ניתן יהיה למשוך אותם בפנסיה בלבד. לכן, רבים הפסיקו את השימוש בכלי זה כאפיק חסכון לטווח הבינוני (15 שנים ). נותרה האפשרות להפקיד בקרנות השתלמות לתקופה של 6 שנים. חשוב לדעת שהפקדות עד תקרה מסוימת אשר מעודכנת מידי שנה פטורות ממס על רוחי הון ולכן מעבר להטבות המס יש כאן יתרון ברור כאפיק חסכון מועדף.
קופת גמל כאפיק חסכון

לקביעת פגישת ייעוץ

סוגי קופות גמל

יש קופת גמל במעמד שכיר/עצמאי. הראשונה היא קופת גמל אשר נפתחת לשכירים והמעביד והעובד מפרישים אליה כספים. במעמד עצמאי – מי שפתח את קופת הגמל מפקיד עבור עצמו. בשני המקרים החוסך זכאי להטבות מס וכדאי להתייעץ עם יועץ השקעות מוסמך בבחירה של הקופה אותה פותחים.

לאיזה קופה כדאי להצטרף

ישנם 2 קריטריונים עיקריים לבחירת קופות הגמל: עלות דמי הניהול ותשואת הקופה בה מפקידים. כדאי לבדוק את הנתונים ולהשוות בין קופות הגמל השונות, ניתן להשתמש בשירות אשר מוצע על יד משרד האוצר בכתובת http://gemelnet.mof.gov.il. כאמור, כדאי להיעזר במומחה בנושא ייעוץ השקעות על מנת להבין טוב יותר את האפשרויות העומדות בפניכם.

הר הכסף

אנשים רבים מחליפים עבודות במהלך חייהם. חלק הופכים משכירים לעצמאיים ובחלק מהמקרים שבים להיות שכירים. חלק מהאנשים עובדים כשכירים בנוסף להיותם עצמאיים. מעברים אלה יוצרים נתק ביניכם לבין הכסף שלכם. כתוצאה מכך כספי קופות הגמל הולכים לאיבוד כך שאנשים לא מודעים אליהם. הר הכסף הוא שירות של משרד האוצר המאפשר איתור כספים אבודים. כדאי לעשות בו שימוש כדי לאתר כספים שהופקדו עבורכם בעבר ואיבדתם קשר איתם. https://itur.mof.gov.il/

משיכת כספים שהופקדו בקופות גמל אחרי 2008

כספים שהופקדו אחרי שנת 2008 ניתנים למשיכה בפרישה לפנסיה. מי שרוצה למשוך את הכספים הללו לפני המועד נאלץ לשם 35% מס. לכן, משיכת הכספים בטרם הפרישה אינה כדאית משום שמדובר בהפסד כספי גדול מאוד. עובד אשר סיים עבודתו במקום העבודה אשר הפקיד לו כספים יכול למשוך את כספי הפיצויים שהופקדו לטובתו ע”י המעסיק.

הבלוג הכלכלי

לפניכם סדרת מאמרים בתחומים שונים