הפקדות סוף שנה – האם ניצלתם את הטבות המס המגיעות לכם?

חגיגות הסילבסטר נמצאות כבר מעבר לפינה ושנת 2014 עומדת להסתיים בעוד עשרה ימים. במידה ואתם עצמאים, זהו בדיוק הזמן המושלם לבחון האם ניצלתם את מלוא הטבות המס אשר מגיעות לכם.
הפקדות סוף שנה – האם ניצלתם את הטבות המס המגיעות לכם

לקביעת פגישת ייעוץ

המדינה דואגת לעודד את בעלי העסקים העצמאים בישראל להפקיד ולחסוך באפיקים שונים כגון פנסיה, גמל וקרן השתלמות. זאת, על ידי כך שהיא מעניקה להם הטבות מס מרחיקות לכת. חישוב מקצועי של הנושא מעלה תמונה ברורה של הטבות מס בשווי של עשרות אלפי שקלים בכל שנה. חשוב להדגיש כי הטבות מס אלה יכולות להיות גם מנת חלקם של שכירים אך בכתבה זו נעסוק בבעלי עסקים עצמאיים בלבד.

הטבות המס לקופת גמל וקרן השתלמות ניתנות לעצמאים בשני סוגים עיקריים:

  • זיכוי – הטבת מס אשר משמעותה הפחתה של תשלום המס למדינה. דהיינו, המדינה משיבה לעצמאי סך של 35% מהסכום אשר הופקד על ידו לקופת גמל או פנסיה. קרי, בעבור כל 1,000 ₪ – 350 ₪ בחזרה.
  • ניכוי – הטבת מס אשר עניינה הקטנת סכום ההכנסה אשר מחויבת בתשלום מס.

הטבות מס לסוף שנה בקופת גמל או קרן פנסיה

כל עצמאי רשאי להפקיד לקופת גמל או קרן פנסיה סכום של עד 16% מההכנסה השנתית שלו אשר חייבת במס וליהנות מהטבות ניכוי של עד 5% וזיכוי של עד 11%. אולם, ההכנסה השנתית המקסימאלית בעניין זה מוגבלת על ידי רגולציה ונכון לשנת 2014 עומדת על סכום של 208,800 ₪.

ניתן דוגמה:

עצמאי אשר הכנסתו השנתית החייבת במס עמדה בשנת 2014 על סך של 150,000 ₪ יכול להפקיד סכום של עד 24,000 ₪ לקרן פנסיה או קופת גמל (16%). בגין הפקדה זו, בעל העסק יזכה להטבות מס באופן הבא:

  1. זיכוי – 7,500 ₪ מתוך הכנסתו יוכרו לשם זיכוי ומתוכם יתקבל החזר מס בשיעור של 35%. דהיינו, 2,625 ₪.
  2. ניכוי – 16,500 ₪ ינוכו מהכנסתו החייבת במס של בעל העסק כך שבמקום לשלם מס הכנסה בגין מלוא 150,000 ₪, החיוב במס יהיה מסך של 133,500 ₪ בלבד.

הטבות מס לסוף שנה בקרן השתלמות

על פי החוק, עצמאי רשאי להפקיד לאורך השנה סכום של עד 7% מהכנסתו לקרן השתלמות ועד הכנסה מירבית של 264,000 ₪ (נכון לשנת 2014). 4.5% מההפקדה הנ”ל מוכרים לטובת ניכוי כהטבת מס. קרי, לא מחושבים בהכנסה החייבת.

ניתן דוגמה:

בעל עסק עצמאי נהנה מהכנסה שנתית של 150,000 ₪. במהלך השנה, הוא הפקיד באופן שוטף 500 ₪ בכל ראשון לחודש לקרן השתלמות. באמצע חודש דצמבר, הצטברו בקרן השתלמות הפקדות בסכום כולל של 6,000 ₪. כעת, בעל העסק רשאי לבדוק האם הוא יכול להשלים את המכסה שנקבעה בחוק. 7% מהכנסה שנתית של 150,000 ₪ הם 10,500 ₪. היות ובמהלך השנה הופקדו “רק” 6,000 ₪, עד סוף דצמבר ניתן להשלים את הפער על ידי הפקדה נוספת של 4,500 ₪. בגין הפקדה זו, 6,750 ₪ יוכרו לטובת ניכוי (4.5% מ-150,000 ₪) ויפחיתו משמעותית את ההכנסה החייבת במס.

שימו לב, עצמאים יכולים לנצל את מלוא התקרה המוטבת ולא לקשור בין ההפקדה לקרן השתלמות ובין הכנסתם השנתית. קרי, גם בעל עסק אשר הכנסתו השנתית עומדת על 150,000 ₪ רשאי להשלים את ההפקדות השנתיות לקרן השתלמות בסך 18,480 ₪ (7% מהכנסה מקסימלית של 264,000 ₪). אמנם הוא לא יהיה זכאי להטבת הניכוי מעבר להכנסתו השנתית, אך הסכומים שיופקדו ייהנו בעת משיכתם מפטור ממס רווח הון.

לסיכום – אל תמתינו

הפקדות סוף שנה הן הזדמנות נהדרת לעצמאים לבחון את זכאותם להטבות מס בשיעור משמעותי שיכול להגיע לכדי עשרות אלפי שקלים. הטבות המס הללו רלבנטיות הן להווה (בדמות הפחתת ההכנסה החייבת במס), הן לטווח הקצר (קרנות השתלמות הזמינות לפדיון בכל שלוש או שש שנים), והן בטווח הארוך (גמל, פנסיה). אולם, החלון עומד להיסגר ועליכם להזדרז. פנו בהקדם לרואה החשבון שלכם ובקשו ממנו לבחון את ההכנסה השנתית לצד ההפקדות שבוצעו לאפיקי החיסכון השונים

הבלוג הכלכלי

לפניכם סדרת מאמרים בתחומים שונים