מס הכנסה שלילי, מהו?

מס הכנסה שלילי? מענק עבודה? כיצד תדעו האם אתם זכאים למענק עבודה מהמדינה? מהם הפרמטרים לחישוב המענק ומהם התנאים לקבלתו? קראו כאןהורים לילדים (שכירים או עצמאים) בני 23 ומעלה אשר הכנסתם החודשית הממוצעת בשנה החולפת לא הייתה מספיק גבוהה? הורה יחידני (שכיר או עצמאי) עם הכנסה שאיננה מספקת? עובדים בני 55 ומעלה ללא ילדים הזקוקים לתוספת שכר? ייתכן והמדינה משתתפת אתכם בהוצאות, וייתכן שאתם זכאים לקבל "מענק עבודה".
מס הכנסה שלילי, מהו

לקביעת פגישת ייעוץ

מאז שנת 2008, מונהג בישראל מענק עבודה המבוסס על מס הכנסה שלילי. מדובר במענק אשר הזכאים לו הם שכירים ועצמאים שהכנסתם החודשית בשנה החולפת לא הייתה גבוהה דיו. חישוב המושג “גבוהה דיו” משתנה משנה לשנה, ותלוי בפרמטרים כמו זוגות נשואים, משפחות חד הוריות, גיל ומספר ילדים. כך או כך, במענק עבודה, במקום שמס הכנסה ידרוש את חלקו מהכנסתו של הנישום, מתקיים תהליך הפוך. המדינה היא זו שמעניקה לעובד מענק מטעמה.

משרד האוצר מתגאה בנתונים

הכלכלן הראשי במשרד האוצר התייחס לאחרונה למתווה של מענק עבודה והעלה על נס את היתרונות המגולמים בו מבחינת ציבור העובדים בישראל. ראשית, שלא כמו הקצבאות שאינן בהכרח מקבלות כתף חמה מאוצר (ולטענת גורמים מסוימים הן לרוב תולדה של הסכמים קואליציוניים), מענק עבודה הוא “תמריץ חיובי”. זאת משום שהוא ניתן רק לעובדים ומהווה מעין השלמת הכנסה לבעלי השכר הנמוך במשק.

הכלכלן הראשי במשרד האוצר אף הדגיש שקיימת עלייה עקבית במימוש הזכאות למענק עבודה. לדבריו, בעוד ששיעורי המימוש בשנת 2012 עמדו על כ-50% בלבד, בשנת 2014 המימוש טיפס כבר לכ-70.6%. עוד נטען שכ-79% ממענקי העבודה מגיעים ליעדם הנכון והוא ארבעת העשירונים התחתונים.

גובה וזכאות

גובה מענק עבודה לפי מס הכנסה שלילי נקבע בהתאם לשכרו הממוצע של העובד (ברוטו), לפי הכנסות נוספות שלו או של בן זוגו החי עמו, לפי גילו ולפי גיל ילדיו. באשר לתנאי הזכאות ישנם מספר פרמטרים הנלקחים בחשבון כמו בעלות או זכות על נכס מקרקעין (יותר מ-50%) מעבר לדירת מגורים יחידה, מספר חודשי התעסוקה בפועל בשנה החולפת, טובות הנאה שהתקבלו (כמו לדוגמה דמי אחזקת רכב ממעסיק), דמי מילואים, דמי לידה, דמי שמירת הריון, הכנסה מעבודה במשק בית ועוד.

מכיוון שהשאלה “מי זכאי למענק עבודה” לפי מס הכנסה שלילי איננה עניין של מה בכך, נהוג לבצע בשלב ראשון חלוקה לשתי קבוצות:

  • · הורים בני 23 ומעלה עם ילד או שניים, או בני 55 ומעלה (עם או בלי ילדים) – הזכאות למי שמשתייכים לקבוצה זו כוללת את התהליך הבא. ראשית, יש לחבר את כלל ההכנסות של התא המשפחתי ולחלק את הסכום במספר חודשי העבודה בפועל בשנה החולפת. ככל שהסכום הסופי נכנס בתוך הסקלה הרלבנטית (נכון לשנת 2016 – 2,059 ₪ עד 6,141 ₪), תיתכן זכאות למענק בשיעור מסוים.
  • · הורים בני 23 ומעלה עם שלושה ילדים ויותר – הורים צעירים לשלושה ילדים או יותר עושים בירור זכאות מעט שונה. גם כאן יש לחשב בשלב ראשון את ההכנסה החודשית הממוצעת (היקף ההכנסות הכולל של התא המשפחתי מחולק במספר חודשי העבודה בפועל) וגם הגבול התחתון של הזכאות הוא זהה (2,059 ₪). עם זאת, במקרה של הורים לשלושה ילדים, הגבול העליון הוא גבוה יותר ועומד על 6,750 ₪ לחודש. הנתונים נכונים לשנת 2016 והנתונים העדכניים לשנת 2017 טרם פורסמו.

כמה כסף זה יוצא בפועל?

במידה שאתם נכללים באחת מהקבוצות המנויות לעיל, אתם יכולים להמשיך לשלב הבא והוא חישוב גובה המענק. כפי שציינו קודם לכן, מענק עבודה משתנה מאדם לאדם ונקבע באופן פרטני לפי הנתונים הספציפיים של הנישום. חישוב מענק עבודה לפי מס הכנסה שלילי נעשה תוך הצלבת כלל המידע שדווח על ידי מגיש הבקשה עם הנתונים שהגיעו למס הכנסה ולביטוח לאומי לאורך השנה. במקרה של עצמאים מדובר כמובן על הדו”ח השנתי המוגש למס הכנסה. בין הפרמטרים המשפיעים על אופי החישוב ניתן לציין:

  • · היקף הכנסותיו של מגיש הבקשה למענק מעבודה או מעסק עצמאי.
  • · היקף הכנסות נוספות לרבות הכנסות של בן הזוג החי עמו.
  • · גילו של מבקש הבקשה.
  • · מספר הילדים בגיל 18.

שימו לב, ככל שההכנסות הנוספות של המבקש (ושל בן זוגו) תהינה גבוהות יותר, כך יקטן בהתאמה המענק שיתקבל בעקבות מס הכנסה שלילי. מנגד, מבקש הבקשה יכול להיות זכאי במצבים מסוימים למענק מוגדל עד לשיעור של 150% (אם מדובר במשפחה חד-הורית והילדים נמצאים באחריותו של הנישום).

טווח החישוב הוא רחב יחסית. לצד מענקי עבודה שיכולים להגיע עד כדי 700 ₪ בחודש, מענקים אחרים יכולים להינתן בסכומים נמוכים הרבה יותר (כמה עשרות שקלים בחודש בלבד). על פי רוב, המענקים הגבוהים מחושבים לנישומים שנמצאים באמצע הסקלה של הזכאות. קרי, עובדים או עצמאים שהרוויחו בשנה החולפת בין 3,500 ₪ ל-4,500 ₪ לחודש.

הבלוג הכלכלי

לפניכם סדרת מאמרים בתחומים שונים