מה אתם חייבים לדעת על חוק פנסיה לעצמאים?

האם כבר שמעתם על חוק פנסיה לעצמאים? כתבה חובה לכל בעל עסק בישראל שעדיין לא עשה את ההתאמות הדרושות
מה אתם חייבים לדעת על חוק פנסיה לעצמאים?

לקביעת פגישת ייעוץ

אחד החוקים המשמעותיים ביותר שכל בעל עסק עצמאי בישראל צריך להכיר הוא חוק פנסיה לעצמאים אשר נכנס לתוקפו בינואר 2017. החוק מבקש להתמודד עם התופעה המוכרת בשוק העבודה בישראל והיא המצב שבו לעצמאים המגיעים לגיל פרישה אין פנסיה מסודרת להיעזר בה.

בניגוד לשכירים, לגביהם קיימת חובת הפרשה לפנסיה (מאז שנת 2008), עצמאים, המהווים כ-12.5% מכלל העוסקים במשק, “נהנו” מזכות הבחירה. כלומר, היו יכולים להחליט בעצמם האם להפריש לפנסיה חלק מהכנסותיהם, אם לאו. בפועל, עצמאים רבים בחרו שלא להפריש כספים לחסכון הפנסיוני מסיבות שונות. לדוגמה, קשיים כלכליים בתזרים המזומנים (מי חושב על הפנסיה כשהעסק לא יציב), השקעה באפיקי חיסכון אחרים (כמו למשל נכסי נדל”ן וראו מאמר בנושא פנסיה או דירה), חוסר מודעות והרשימה נמשכת.

חוק פנסיה לעצמאים נועד להביא לכך שלאחר הפרישה תיוותר לעצמאים פנסיה שכן “הצורך בהתערבות ובחיוב חיסכון לגיל פרישה בולט נוכח היתרונות שיש לחיסכון זה, הן ברמת הפרט והן ברמת החברה כולה” (מתוך דברי ההסבר לחוק). על פי החוק, עצמאים בישראל מחויבים החל מינואר 2017 להפקיד כספים לקופת גמל קצבה והמדינה מצידה מתגמלת אותם על ידי הבטחת תשואה והטבות מס שונות.

החוק קובע שחובת ההפרשה לחיסכון פנסיוני “תאוזן” עם הפחתה בתשלומי הביטוח הלאומי. כמו כן, העצמאים יהיו רשאים במצבי אבטלה או סגירת עסק למשוך כספים מקופת הגמל ואפילו לפני גיל פרישה. על פי פרסומים באמצעי התקשורת מדובר בחוק שעלותו למדינה עומדת על כ-390 מיליון שקלים בשנה.

איך נקבע התשלום?

ההפרשה לפנסיה נקבעת על פי גובה ההכנסה החייבת. דהיינו, הרווח לפני המס ולאחר ניכויים וקיזוז פטורים שונים שהותרו. עצמאים שמכניסים עד 4,837 שקלים (חלק ההכנסה החייבת שהינו נמוך ממחצית השכר הממוצע במשק) יפקידו לפנסיה 215 שקלים בחודש (4.45%). על הכנסה של למעלה מ-4,837 ועד 9,673 יופקדו 607 שקלים (12.55%). מעל לכך לא קיימת חובת הפקדה, בדומה לשכירים.

לגבי מי תקף החוק?

עצמאיים בגילאי 21-60 המפעילים עסק למעלה משנתיים, למעט מספר חריגים כמו מי שגילם עולה על 55 במועד כניסת החוק לתוקף.

מה בנוגע לעצמאי שהוא גם שכיר?

במקרים אלו יש לבחון על איזה סכום עומדות ההפרשות בפנסיה בתלוש המשכורת ולהשלים במידת הצורך באופן עצמאי.

מה לגבי עצמאיים שכבר מפרישים לפנסיה?

על עצמאים שכבר מפרישים לפנסיה לוודא שהסכום המופקד תואם למינימום בחוק, ואם לא להשלים בהתאם.

האם ישנה אפשרות למשוך חלק מהכספים שנצברו בקופה ללא מס לפני ההגעה לפרישה?
במידה שהעסק נסגר, 33% מההפקדות יכולות לשמש כחיסכון לדמי אבטלה עד לסכום מקסימלי של 12,200 שקלים בכל שנה. הסכום המקסימאלי למרכיב האבטלה לוקח בחשבון גם את ההפקדות לפני כניסת החוק לתוקף. משיכת כספים זו נכנסת תחת גדריה של נוסחת הקיזוז אשר נקבעה בתיקון 190 למס הכנסה. קרי, תקטין את הפטור שחל על הפנסיה אשר נחשב מבחינת הנוסחה כהיוון.

אז מה עושים?

אם טרם פתחתם קופת גמל כעצמאים או לחילופין חשבון בקרן פנסיה, זו העת. עליכם לערוך חישוב של התשלום החודשי שיש להפקיד לפנסיה על פי הצפי להכנסה חודשית ב-2017. ניתן לבצע הערכה שנתית ולהפקידה, ואם יעלה צורך בכך להשלים את הפער.

עד מתי יש לבצע את ההפקדות ואיך עושים זאת?

את הכספים יש להפקיד עד סוף שנת 2017. ישנה אפשרות לשלם בתשלום אחד בסוף שנה או לחילופין לשלם בכל חודש סכום מוגדר ובמידת הצורך להשלימו בתום השנה האזרחית.

מהן הטבות המס שמגיעות לעצמאים המפקידים לפנסיה?
עצמאים זכאים להטבת מס בצורה של זיכוי או ניכוי ממס. ישנה משמעות בעניין זה לגובה המס השולי שמשלם אותו עצמאי, לסכום הכללי שהוא מפקיד מדי שנה ולסוג קופת הגמל. יש משקל לסכום הנצבר מדי שנת מס ולעיתים משתלם לעמית להפקיד כסף נוסף לקראת סיום השנה על מנת למקסם את הטבות המס להן הוא זכאי.

האם ישנו שינוי גם בדמי הביטוח הלאומי?

בעקבות החוק החדש, חלק מהעצמאים נאלצים לשלם דמי ביטוח לאומי גבוהים יותר וחלקם נמוכים יותר. עבור חלק מההכנסה המהווה עד 60% מהשכר הממוצע במשק (5,804 שקלים) מופקדים 2.87% מהשכר לעומת 6.72% לפני החוק. עבור החלק מההכנסה שעולה על כך יופקדו 12.83%, בהשוואה ל-11.23% לפני כניסת החוק.

ומה קורה לעצמאי שלא מפריש לפנסיה?

מדי שנה ועד סוף דצמבר תעביר רשות המיסים מידע למרכז גבית הקנסות. אם חלה חובת הפקדה על עצמאי והוא נמנע מכך, הוא יקבל התראה ובמקרים מסוימים גם קנס.

הבלוג הכלכלי

לפניכם סדרת מאמרים בתחומים שונים