תיקון 190 – האם יש כאן הזדמנות לרבים שאינה מנוצלת?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה הוא תיקון שהתקבל בשנת 2012 מתוך מטרה להשיק רפורמה בהטבות המס עבור מקבלי קצבאות זקנה. התיקון בחלקו הביא לשינוי משמעותי לגבי המושג "קצבה מוכרת". כלומר, פנסיה אשר משולמת לקצבה מקופת גמל ומקורה בכספים שלא נתקבלו בגינם הטבות מס ו/או שכבר שולם עליהם מס או שהם היו פטורים ממס במקור.
תיקון 190 – האם יש כאן הזדמנות לרבים שאינה מנוצלת

לקביעת פגישת ייעוץ

המשרד לגמלאים ערך לאחרונה סקר שפורסם באתר “דה מרקר” לפיו כ-33% מהגמלאים בישראל לא בקיאים במניפת ההטבות הכלכליות שמגיעות להם. בראש ובראשונה רבים אינם מודעים למשמעות של תיקון 190 לפקודת מס הכנסה שנכנס לתוקפו כבר לפני כ-4 שנים. תיקון המאפשר לגמלאים ליהנות מקופות גמל בתור אפיק השקעה נזיל ונוח.
ישנם פערי ידע גדולים לגבי קופות גמל בציבור ולא רק בקרב גמלאים. אחת התפיסות השגויות אצל בני הדור השלישי היא שהפקדת כספים בקופת גמל תאפשר להם לבצע משיכה רק בתור קצבת זקנה ולא מתי שהם רוצים. על פי תיקון 190 לפקודת מס הכנסה, גמלאים יכולים למשוך את כספיהם מקופת הגמל בכל עת ואפילו כסכום חד פעמי תחת תשלום מופחת של מס רווח הון. כן, ממש כך.

גם כקצבה וגם כסכום חד פעמי

במידה שהגמלאי מעוניין למשוך את הכסף כסכום חד פעמי הוא יכול לעשות זאת החל מרגע שמלאו לו 60 שנה וכל אימת שקצבתו החודשית עומדת על 4,500 ₪ לפחות (סכום שמתעדכן מעת לעת). מס רווחי הון על המשיכה החד פעמית יעמוד על 15% נומינלי (במקום 25%) ובמקרים מסוימים ייהנה מפטור מלא.

יתרונות בתשואה בעלויות שוטפות ודמי ניהול

קופת גמל היא כלי בעל יתרונות רבים למשקיע. ראשית, זהו מוצר פשוט שמאפשר בקלות לעקוב אחר ההפקדות, התשואות ועלויות הניהול. השליטה על קופת הגמל לא דורשת ידע מקצועי רב וההתנהלות היא מאד “ידידותית לעמית”. כמו כן, דמי הניהול בקופות גמל הם נמוכים יחסית למוצרים פנסיונים אחרים או אפיקי השקעה אלטרנטיביים. לקופת גמל יתרונות בהשקעה ובשמירה על זכויות חיסכון במגבלות משיכה חלקיים תוך כדי השגת תשואה עודפת. התשואה העודפת מושגת גם בזכות עמלות מכירה או קניית ניירות ערך שנמוכות מהעמלות הרגילות בכ-60%.
קופות גמל בבעלות בני הגיל השלישי יכולות להשקיע באג”ח ונכסים לא סחירים ובכך ליהנות מריבית “מובטחת” של 4%-5%. אלו נכסים בעלי ערך רב עבור המשקיעים לאור מצב המשק ובפרט בשל ריבית הפיקדונות הנמוכה ותנאי האינפלציה האפסיים.

יתרונות הורשה

גמלאי בקופת גמל יכול להעביר את הקופה ליורשיו אם הוא נפטר טרם הגיעו לגיל 75, כל הכספים ישולמו למוטב ללא מס בפטירה לפני גיל 75. היורשים יקבלו את מלוא הפטור ממס, ייהנו מזכויותיו של המנוח ויקבלו את אותם התנאים. בפטירה לאחר גיל 75, היורשים ישלמו מס מופחת של 15% נומינלי.

לסיכום, תיקון 190 עשוי להיות הטבה חשובה מאד עבור גמלאים לאור ההטבות הרבות שהוא מקפל בחובו. לכן זה עוד יותר מפתיע מדוע אחד מכל שלושה גמלאים כלל איננו מודע לעניין. מדובר בפועל במאות אלפי חוסכים שיכולים לקבל הטבות שתוקנו במיוחד עבורם והם פשוט לא עושים זאת.

הבלוג הכלכלי

לפניכם סדרת מאמרים בתחומים שונים