משיכת משכורת מהעסק

משיכת משכורת מהעסק היא ללא ספק סוגיה אשר מדירה שינה מלילותיהם של עצמאים רבים. בניגוד לשכירים, אשר עבורם המשכורת היא סכום קבוע שאיננו משתנה באופן תדיר, משכורתו של העצמאי תלויה בהחלטה של האחרון ומבוססת על פרמטרים שיכולים להשתנות מחודש לחודש
משיכת משכורת מהעסק

לקביעת פגישת ייעוץ

משיכת משכורת מהעסק חייבת להביא בחשבון שורה של שיקולים ושאלות מורכבות. זאת, לא רק מבחינת ניהולו השוטף של העסק, אלא גם בנוגע להיבטים נוספים כגון זכויות סוציאליות, חיסכון פנסיוני, שיקולי מס ועוד. בעלי עסקים לא מעטים אינם משכילים לקבל את ההחלטה הנבונה (והנכונה) ביותר עבורם ועבור עסקם. כפועל יוצא מכך, רבים מהם פוגעים בטווח הארוך הן בהכנסה נטו מן העסק, והן בזכויותיהם הסוציאליות ועתידם הפנסיוני. הנה כמה היבטים שחשוב להכיר.

הכירו את תזרים המזומנים של העסק

כל החלטה אשר מתקבלת על ידי בעל העסק, החל מקביעת תקציב פרסום וכלה במשיכת משכורת, חייבת להתחיל עם היכרות אמיתית של תזרים המזומנים של העסק. קרי, מהו הרווח האמיתי של העסק מדי חודש, מהו צפי הרווחים העתידי, מהן ההוצאות השוטפות, מהן ההוצאות הבלתי צפויות וכדומה. הכרת תזרים המזומנים היא שלב קריטי בקבלת ההחלטה לגבי גובה המשכורת.

למשל, בעל עסק אשר מדי חודש מייצר רווח של כ-15,000 ₪ ברוטו, ומחליט למשוך משכורת של כ-18,000 ₪, עלול גם להיכנס להפסד וגם לשלם מס רב על משכורתו. היות וההפסד העסקי בסיטואציה זו איננו בר קיזוז כנגד השכר, מדובר במצב לא כדאי ברמה המימונית. כמו כן, גם כאשר העסק מייצר הכנסה הגבוהה מהמשכורת המצופה, מומלץ לעיתים להשאיר את מרבית הרווח בקופת החברה בכדי לפעול להגדלת העסק בעתיד. היות והמיסוי על רווחי חברה נמוך משמעותית מהמיסוי על הדיבידנד, אין זה עניין של מה בכך.

מהן הוצאת המחייה שלכם?

עצמאי נהנה מיתרון במשיכת משכורת מול שכירים בכך שהוא יכול למשוך משכורת התואמת באופן ספציפי את צורכי מחייתו (כאשר יתר הרווח מהעסק חוזר לקופת החברה ונהנה ממיסוי נמוך). אי לכך, ההחלטה בדבר גובה המשכורת מהעסק צריכה להתכתב עם צורכי המחייה השוטפים של בעל העסק ובני משפחתו.

חשוב בעניין זה לשים לב לא רק להוצאות שוטפות אלא גם להוצאות בלתי צפויות. יש להימנע ממצב שבו העסק נמצא ביתרת זכות בעוד התא המשפחתי נמצא ביתרת חובה (וזאת על מקדש שיקולי המס). מצד שני, איתור מדויק של צרכי המחייה הרלבנטיים יכול להיות נקודת פתיחה טובה מבחינת קביעת שיעור השכר החודשי של העצמאי מהעסק.

אתרו את נקודת האיזון

כאשר העסק הוא חברה, בעל העסק עומד בפני שתי אפשרויות – משיכת דיבידנד או משיכת שכר חודשי קבוע. ההבדל בין מס על דיבידנד (העומד בישראל, נכון לשנת 2014, על 30%) לבין מס על שכר קבוע משתנה בהתאם למדרגות המיסוי הקבועות ותלוי בגובה השכר. מומחים אשר עוסקים בייעוץ עסקי מציעים בדרך כלל לבחון היטב מהי נקודת האיזון הטובה מבחינתו של העסק. קרי, מהו הסכום המקסימלי המשתלם למשיכת משכורת כשכר קבוע, ומאיזה סכום ומעלה מומלץ למשוך את השכר כדיבידנד.

לכאורה, כל סכום אשר יימשך מקופת העסק מעל 20,000 ₪ ברוטו עובר את מדרגת המס ההופכת אותו לפחות כדאי מול משיכת דיבידנד. אולם, זהו רק שיקול אחד מיני רבים וסכום הנטו החודשי מושפע מהיבטים נוספים שיש לקחת בחשבון (תרתי משמע). לדוגמה, תודות לתיקון מס’ 190 לפקודת מס הכנסה, אשר אושר בשנת 2012, הוגדלה משמעותית ההוצאה המרבית המותרת עבור הפרשות בעלי שליטה לקצבה. במילים פשוטות, בעל עסק אשר מפריש את הסכום המקסימלי לפנסיה וקצבה, מעלה את נקודת האיזון הכדאית להפרדה בין משכורת לדיבידנד עד לסך של מעל 36,000 שקלים ברוטו בחודש.

ביטוח לאומי

בניגוד לשכירים, עצמאים רבים מתמודדים עם שחקן משמעותי נוסף המשפיע על שכרם באופן מובהק והוא הביטוח הלאומי. גובה המשכורת משפיע רבות הן על היקף התשלום לביטוח לאומי והן על זכויותיו של המבוטח לקצבאות עתידיות. דהיינו, ככל שבעל העסק מושך משכורת גדולה יותר, המחויבת בתשלום ביטוח לאומי, כך גם זכויותיו בקרות תאונה תהינה גבוהות בהתאמה. ייעוץ עסקי נכון מאתר עבור בעל העסק את הוצאות המחייה השוטפות שלו, ועל פיהן מנסה לעגן את ההפרשה הקבועה למשכורת בגינה משולם הביטוח הלאומי. במילים פשוטות, אם בעל עסק מייצר רווח של כ-25,000 שקלים ברוטו בחודש, אך מושך משכורת של כ-5,000 שקלים בלבד, בקרות תאונת עבודה זכויותיו בביטוח לאומי תהינה בשיעור השכר הנמוך (ולא הרווח הכולל של העסק מדי חודש).

לסיכום,

הנקודות אשר הוצגו לעיל מביאות מגוון שיקולים שיש לבחון בעת משיכת משכורת מעסק. אגב, גם כאשר העסק מוגדר כעוסק מורשה “בלבד”, וכל הכנסותיו מחויבות במס, חשוב לבדוק היטב כמה כסף משמש להוצאות מחייה וכמה נותר לטובת העסק. משיכת המשכורת קובעת את כדאיותו הכלכלית של העסק ויכולה להוות ברומטר חשוב בבחירה שבין עצמאי לשכיר.

בעניין זה, יש לזכור שיקולים נוספים כגון זכויות סוציאליות, ביטוחים, פנסיה, יציבות תעסוקתית וכדומה. ייעוץ עסקי נכון, אשר מנתח היטב את הוצאות המחייה אל מול הכנסות העסק, יכול בהחלט למצוא את נקודת האיזון המושלמת מבחינת משיכת משכורת. כאשר מדובר כבר על חברה שבעליה יכול למשוך גם שכר כדיבידנד, נכנסים למשוואה שיקולי מס שיש לתת עליהם את הדעת

הבלוג הכלכלי

לפניכם סדרת מאמרים בתחומים שונים