עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע”מ – איך מתחילים להיות עצמאים?

עצמאים רבים בישראל מתבלטים כיצד עליהם להגדיר את עסקם מבחינת צורת התאגדותו. כלומר, האם עדיף לנהל את העסק בתור עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע"מ.
עוסק פטור, עוסק מורשה או חברה בע"מ – איך מתחילים להיות עצמאים

לקביעת פגישת ייעוץ

לרוב, הבחירה בצורת ההתאגדות הרלבנטית היא נגזרת של שלושה פרמטרים – תחום הפעילות, אומדן ההכנסות ואומדן ההוצאות. על מנת לעשות מעט סדר בדברים, אנו מגישים לכם בקצרה את ההבדלים הבולטים בין שלוש צורות ההתאגדות הנ”ל.

עוסק פטור

עוסק פטור, אשר היה ידוע בעבר גם בתור “עוסק זעיר”, הוא עוסק עצמאי אשר איננו מחויב כלפי המדינה בתשלום מס ערך מוסף (מע”מ). כלומר, כשמו כן הוא, עוסק פטור ממע”מ. צורת התאגדות זו מתאימה בדרך כלל לעסקים בתחילת דרכם אשר הוצאותיהם אינן גדולות והיקף הכנסותיהם טרם “המריא”. הפטור ממע”מ פירושו שהעסק איננו מחויב במע”מ בגין עסקאותיו ובמקביל הוא לא רשאי לחייב את לקוחותיו במס ערך מוסף. מנגד, בתום השנה, עוסק פטור לא יכול לקזז את המע”מ ששולם על ידו כנגד מע”מ בעבור עסקאותיו. כמו כן, המדינה מגבילה את היקף ההכנסות של עוסק פטור ברף מקסימאלי של כ-78,000 ₪ בשנה (משתנה מעת לעת). קרי, במידה שהעסק הוא עסק קטן אשר הכנסותיו השנתיות אינן עולות על רף זה, סביר להניח שיהיה זה נכון לבחון התאגדות כעוסק פטור.

עוסק פטור הוא עסק אשר חוק מע”מ אינו חל עליו אך כל רשויות המס האחרות רלבנטיות לגביו כמו כל עסק בישראל (מס הכנסה, ביטוח לאומי וכו’). הכנסותיו מחויבות במס כמו שכיר לפי מדרגות מס בהתאם לפקודת מס הכנסה. באשר לעלויות תפעול חשבונאיות, צורת ההתאגדות כעוסק פטור היא הפשוטה והזולה ביותר. עוסק פטור מוציא ללקוחותיו קבלות אך איננו מנפיק חשבוניות מס (המשמשות בין השאר לקיזוז מע”מ). הוא מדווח לרשויות מע”מ אחת לשנה, בניגוד לעוסק מורשה אשר חייב בדיווח שוטף, בדרך כלל פעם בחודשיים.

עוסק מורשה

עוסק מורשה הוא עוסק עצמאי אשר מחויב במע”מ כלפי המדינה בגין עסקאותיו ורשאי בהתאם לגבות את המע”מ מהלקוחות. כמו כן, העסק מחויב בהנפקת חשבוניות מס קבלה והוא מעביר דיווחים שוטפים למע”מ (לרוב כל חודשיים). בתום השנה, העסק יכול להתקזז על תשלומי המע”מ מול המע”מ ששולם על ידו בגין עסקאותיו. למשל, במידה שהעסק הכניס במהלך השנה סכום של 236,000 ₪ (מתוכם 36,000 ₪ מע”מ), והוצאותיו עמדו על 59,000 ₪ (מתוכם 9,000 ₪ מע”מ), תשלום המע”מ הסופי יהיה 27,000 ₪ בלבד (קיזוז של 9,000 ₪ בגין המע”מ על ההוצאות).

בדומה לעוסק פטור, עוסק מורשה מחויב בתשלום מס הכנסה לפי פקודת מס הכנסה ובהתאם למדרגות המס. ההבדל המהותי בינו לבין חברה בע”מ הוא שבעל העסק אחראי לביצוע מלוא ההתחייבויות שהעסק לקח על עצמו, ורמת הסיכון עלולה להיות גבוהה. היינו, אם העסק צבר חובות, הנושים יכולים להיפרע מבעל העסק ישירות (וכן מרכושו הפרטי). מבחינת עלויות תפעול חשבונאיות, עוסק מורשה מחויב בניהול ספרים וניהול פנקס הזמנות.

חברה בע”מ

חברה בע”מ היא התאגדות עסקית אשר טומנת בחובה משמעויות רבות, לא רק מנקודת מבט חשבונאית אלא גם מהיבטים משפטיים. זהו למעשה עסק אשר מהווה ישות משפטית נפרדת מבעליו. כלומר, ככל שהחברה נקלעת לחובות, הנושים אינם יכולים להיפרע ישירות מבעלי המניות (בעל העסק ושותפיו). כמו כן, כשם שעוסק מורשה מעניק לעסק מעמד יוקרתי יותר מעוסק פטור, חברה בע”מ משדרת עוצמה כלכלית גדולה יותר מעוסק מורשה.

הקמת חברה בע”מ תלויה בבירוקרטיה מורכבת ודורשת הוצאות כגון תשלום אגרת הקמת חברה, תשלום לרואה חשבון, תשלום לעורך דין ועוד. עלויות התפעול החשבונאיות של החברה כוללות הנהלת חשבונות כפולה והן יקרות ביחס לעוסק מורשה או עוסק פטור.

אולם, כאמור, לחברה בע”מ יתרונות רבים, ושני המרכזיים שבהם הם האישיות המשפטית הנפרדת והיכולת לנהל תכנון מס. היות שקיימת הפרדה מוחלטת בין בעל העסק והחברה, הרווחים של החברה מצטברים ב”קופת העסק” ונמשכים על ידי בעלי המניות רק לפי צורך והחלטה. היתרון בכך הוא שהמס על רווחי חברה נמוך בדרך כלל מהמס אשר יוטל על הרווחים במלואם ככל שהם יהיו רווחיו של עוסק מורשה.

בקליפת אגוז, בניגוד לעוסק מורשה אשר נטל המס על הכנסותיו יכול להגיע לכדי כ-45%, מס חברות בישראל (המס על רווחי חברה) עומד נכון להיום על 25% בלבד. יתרת הכסף נשארת בחשבון הבנק של החברה ויכולה לשמש לצמיחה, גדילה והוצאות. לדוגמה, במידה שהחברה הכניסה בחודש רווח נקי של 28,000 ₪, לאחר ניכוי מס חברות הסכום נותר על 21,000 ₪. בעל העסק יכול להחליט שהוא מושך מהחברה רק 15,000 ₪ ועל כן הפער שנותר (6,000 ₪) איננו ממוסה ויכול לשמש במלואו לצרכי העסק. מבחינת היתרון השני, הטמון באישיות הנפרדת של החברה, מדובר לעיתים בהפרדה בעלת משקל קריטי של ממש (בעיקר אם העסק נכנס חלילה לחובות אשר הוא אינו יכול לעמוד בהם).

ההתנהלות החשבונאית אשר דרושה לצורך התאגדות כחברה בע”מ היא מורכבת הרבה יותר מההתנהלות החשבונית הרלבנטית לעוסק מורשה או עוסק פטור. מדובר על הנהלת חשבונות כפולה וכן על שורה של דיווחים לאורך השנה. לרוב, חברה בע”מ נעזרת באופן שוטף ברואה חשבון. מיותר לציין כי חברה בע”מ מנפיקה ללקוחותיה חשבוניות מס וחל עליה חוק מע”מ

הבלוג הכלכלי

לפניכם סדרת מאמרים בתחומים שונים