מתי להעסיק עובד נוסף?

על פי נתוני איגוד לשכות המסחר, פועלים בישראל למעלה מ-420,000 עסקים (נכון לשנת 2012). ניתוח מעמיק של הנתונים הללו מראה כי מרבית העסקים בישראל הם עסקים קטנים כאשר כמחציתם אינם מעסיקים עובדים כלל, וכ-33% מהם מעסיקים בין עובד אחד לארבעה
מתי להעסיק עובד נוסף?

לקביעת פגישת ייעוץ

רבים מבעלי העסקים אשר אינם מעסיקים עובדים מתחבטים לא אחת בנוגע לשאלה – מתי להתרחב עם עובד נוסף? כעת, הבה נבחן בקצרה את הסוגיה המרתקת הזו אשר קשורה עמוקות בניהול עסקי נכון (ויכולה להשפיע כמובן על עתידו של העסק וסיכויי הצלחתו).

העסקתו של עובד נוסף נעשית מתוך מטרה להוריד את נטל העבודה מבעל העסק ולסייע לאחרון להגדיל את הכנסותיו והיקף פעילותו. חרף כך, בעלי עסקים לא מעטים יושבים על הגדר ומרגישים כי הזמן להעסקת עובד נוסף טרם הגיע. חששות כגון העדר זמן להתעסקות הבירוקרטית בהעסקת העובד, חוסר יציבות כלכלית, העדר הכנסות רלבנטיות וכדומה, מאפיינים התלבטות זו.

כצפוי, התשובה לשאלה מתי להעסיק עובד נוסף משתנה מעסק לעסק ומענף לענף. כמו כן, היא תלויה לא רק במצבו הנוכחי של העסק אלא גם בעתידו והיתכנותו הכלכלית. אולם, ניתן לשרטט מספר קווים כלליים אשר יאפשרו לפשט את הסוגיה ולבחון אותה ברמה מקצועית. הנה לפניכם עיקרי הדברים.

עובד נוסף, האם עבור גידול בהכנסות?

אחת הקונספציות הנפוצות ביותר בקרב בעלי עסקים היא תפיסה לפיה העסקת עובד היא לשם הגדלת הכנסות. בעניין זה, חשוב להדגיש כי המציאות מורכבת הרבה יותר. למעשה, העסקת עובד איננה בהכרח רלבנטית לטובת הכנסות (בטווח הקצר) ולא מדובר תמיד בסיבה יחידה שאין בלתה. העובד החדש יכול להפחית את הנטל מבעל העסק ולאפשר לאחרון לפעול באפיקים נוספים כגון שיווק, הפצה, חשיבה אסטרטגית, יצירת שיתופי פעולה, שינויים עם השפעה לטווח הארוך והקצר, פעולות להרחבת העסק בעתיד וכדומה.

לא אחת, עסקים אשר מבוססים על אדם אחד מתקשים להתרחב שכן בעל העסק איננו מוצא די זמן להתנהל באפיקים השיווקיים (המהווים עבורו אוויר לנשימה). במילים פשוטות, גם אם העסקת עובד לא תבוא לידי ביטוי בשלב ראשון בגידול בהכנסות, ואפילו אם העובד אף יגרום להגדלת ההוצאות, ייתכן בהחלט שבטווח הארוך העסקתו תשתלם ו”תחזיר את ההשקעה”. בעוד העובד נוטל על כתפיו חלק ניכר מהפעילות העסקית, בעל העסק יכול להרחיב את קהל הלקוחות וליצור אפיקי רווח חדשים.

הכירו את מלוא ההוצאות הכרוכות בהעסקה

העסקת עובד מגדילה במידה ניכרת את היקף ההוצאות של העסק. לכן, יש להכיר היטב את עלויות ההעסקה ולקבוע לפיהן את שכרו העתידי של העובד. בחישוב שכרו של העובד יש לקחת בחשבון היבטי שכר (לרבות הוצאות בגין פנסיה או ביטוח לאומי המושתות על המעסיק והעובד ביחד), והיבטי משרד (לדוגמה, ציוד כגון מחשבים, החזר בגין דלק וכו’).

בנוסף, חשוב לזכור כי עובדים זכאים לזכויות סוציאליות כגון חופשה, מחלה, הפסקת צהריים וכדומה. יש אשר נוהגים להעריך את עלות העסקת העובד בכ-133% משכר הברוטו המוסכם. למשל, אם נקבע כי השכר אשר ישולם לעובד יעמוד על כ-5,000 ₪ בחודש, עלות ההעסקה למעסיק תהיה כ-7,500 ₪. אגב, נתונים רשמיים שחקרו את הנושא מצאו כי עלות העסקת עובד ראשון מוערכת בכ-30% עד 50% מסך הכנסות העסק (כאשר ענף השירותים, בו נמצאים כ-74% מכלל העסקים בישראל, קרוב לרף הגבוה).

האם העסק מיצה את יכולותיו בהתבסס על אדם אחד?

כל בעל עסק אשר שוקל להעסיק עובד חייב לשאול את עצמו האם העסק מיצה את יכולותיו בהתבסס על אדם אחד. דהיינו, האם העסקתו על העובד היא קריטית לניהול העסק. לא אחת, ייעוץ עסקי בטרם העסקת העובד יוכל לזהות כשלים ארגוניים אשר מביאים להתנהלות בזבזנית או פזרנית. כפועל יוצא מכך, ייתכן בהחלט כי לפני העסקת עובד העסק צריך לעבור ריענון והתייעלות אשר יגדילו את הכנסותיו ויעזרו לבעל העסק בפינוי זמן מתאים לשיווק והתרחבות.

תכנון היום שאחרי העסקת העובד

בעלי עסקים אשר מחליטים על העסקת עובד נוסף צריכים לתכנן מראש את דרכי הפעולה לאחר קליטת העובד למערכת. זאת, הן מבחינת תוכנית הכשרה מסודרת אשר “תכניס את העובד לעניינים” כמה שיותר מהר, והן מבחינת תוכנית פעולה כלפי בעל העסק מבחינת התרחבות. דהיינו, בעל העסק צריך מראש לתכנן כיצד הוא רוצה לנצל את הזמן הפנוי אשר ייווצר לו עם העסקת העובד ומהם הצעדים הדרושים לצורך הרחבתו של העסק.

ככל שהתכנון יהיה מדויק יותר, וככל שהוא יתאים יותר לאופיו של העסק והענף שבו הוא פועל, כך העסקתו של העובד תהפוך למשתלמת בזמן הקצר ביותר. מנגד, אי תכנון מוקדם עלול להוביל לסחבת והתארגנות לקויה שיפגעו בכדאיות ההעסקה.

לסיכום,

העסקת עובד איננה עניין של מה בכך. כ-80% מבעלי העסקים בישראל (אשר מעסיקים עד ארבעה עובדים) מתחבטים בשאלה זו כמעט מדי יום. לעיתים, נדמה כי לעולם לא יהיה זמן מתאים להעסיק עובד ובמיוחד כאשר מדובר בעסק קטן שנאלץ בפעם הראשונה להתחלק בהכנסותיו עם עובד הנוטל כ-30% עד 50% מהן. אולם, העסקת עובד טומנת בחובה יתרונות אדירים לעסק וחשוב לזכור שעסק שאיננו גדל עלול בסופו של היום לקרוס וליפול. עובדים הם מנוע צמיחה מרכזי והעסקתם היא אחת מנקודות הציון החשובות של העסק. ייעוץ עסקי מקצועי, המתחקה אחר הנתונים בעיניים אובייקטיביות, עשוי להיות ההבדל שבין העסקה מוצלחת למהלך שגוי

הבלוג הכלכלי

לפניכם סדרת מאמרים בתחומים שונים