בין הפרחים

במהלך שנת 2010 שכרתי את שירותיה של הילה אלקלעי, יועצת כלכלית ופיננסית.

הילה ביצעה עבורי בדיקה מקיפה של התנהלות העסק במישור הפיננסי - בדיקת התזרים, ניהול חשבונות הבנק, בדיקת ריביות, עמלות ואשראי, סייעה לי רבות בניהול תקציב העסק ברמה היומיומית עם הערכות והסתכלות קדימה.

 

flowers